โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารได้จัดทำริบบิ้นเพื่อติดถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และนำไปมอบริบบิ้นสีดำให้กับชุมชน ตลาด หน่วยงานต่างๆ เช่น ที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง ศูนย์เลี้ยงเด็กอำเภอท่าวุ้ง ในวันที่ 2-4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559