โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร จัดกิจกรรมลดโรคอ้วนเพื่อให้นักเรียน ได้ตระหนักถึงอันตรายของความอ้วน มีการให้ความรู้และจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน ในวันที่ 28 พฤษจิกายน พ.ศ. 2559