โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร ได้รับรางวัลชมเชยยุวชนประกันภัย ระดับประเทศ
และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัด ประเภทภาพยนต์สั้น 
และได้รับรางวัลในวันที่ 29 พฤษจิกายน พ.ศ. 2559 ณ ที่ว่าการจังหวัดลพบุรี