โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร
หมู่ที่ 4 ตำบลท่าวุ้ง  อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 10150
โทร  036-481-206